Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

domingo, 18 de marzo de 2018

Convocatoria de probas Celga 2018

A Consellería de Educación publica a RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018.

Resultado de imagen de probas celga


REQUISITOS: 
Persoas nacionais ou estranxeiras que cumpran como mínimo 16 anos antes de que remate o 2018. 

DATAS DAS PROBAS: 
  • Celga 4: 26 de maio de 2018.
  • Celga 2: 27 de maio de 2018.
  • Celga 3: 2 de xuño de 2018.
  • Celga 1: 3 de xuño de 2018.
(Estas datas poderán mudarse por razóns de forza maior ou para a mellor administración das probas.)

PERSOAS CON DISCAPACIDADE: 

As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33 % que as imposibilite para acreditar algunha das destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita) poderán solicitar a exención da realización da proba ou probas referidas a esas destrezas.

LUGARES DAS PROBAS:

SOLICITUDES E PRAZO: 
  • Un mes a contar a partir do 13 de marzo de 2018.
  • As solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario normalizado segundo o modelo ED114A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).
  • Ver instrucións na resolución.

TAXAS: O importe da taxa para inscribirse nas probas Celga será de 15,93 euros.

CARACTERÍSTICAS DOS EXAMES: Ver resolución. 

MÁIS INFORMACIÓN:


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...